15.7.2016.

2016. година – 28. Недеља

ETSI објавила Европске стандарде као подршку регулативи eIDAS

Од 1. 07. 2016. године је на снагу ступио значајан део регулативе eIDAS Европске уније (ЕУ), нпр. Регулатива (ЕУ) бр. 910/2014 о електронским идентификацијама и сервисима за обезбеђење електронских трансакција на интерном тржишту. Као подршку овој новој регулативи, Техничка комисија за електронске потписе и инфраструктуре (TC ESI) је објавила скуп стандарда за провајдере сервиса од поверења (TSP), електронске потписе, електронске печате и електронске датумаре. Овај скуп обухвата укупно 19 Европских стандарда, са смерницама и тест спецификацијама.

Поред прве серије Европских стандарда која се бави безбедношћу и захтевима у области политика, друга серија Европских стандарда покрива израду и валидацију дигиталних потписа. Дигитални потписи који су спецификовани овим стандардима имају за циљ да подрже електронске потписе, напредне електронске потписе, квалификоване електронске потписе, електронске печате, напредне електронске печате и квалификоване електронске печате, у складу са дефиницијама у регулативи. Добро познати формати потписа CAdES, XAdES, PAdES и формат заштите потписа ASiC су сада постали Европски стандарди.

Да би се омогућила примена и употреба производа и услуга који се заснивају на дигиталним потписима, обезбедило опште признавање и прекогранична интероперабилност, EtSI TC ESI је објавила нову верзију Техничког извештаја ТР 119 000 у којој се описује општа структура стандардизације дигиталних потписа и поставља оквир за постојеће и будуће стандарде за ове потписе. Заинтересоване стране такође имају користи од објављивања тест спецификација за интероперабилност и тестирање усклађености.

ГД за трговину – лансиран нови алат за заштиту интелектуалне својине

Комисија је креирала алат за спречавање фалсификовања, у циљу формирања јединствене базе свих података који се тичу случајева кршења права интелектуалне својине која утичу на компаније ЕУ у земљама изван ЕУ. Нјена сврха је да представља јединствени извор сигурних информација за пословне субјекте и институције ЕУ, где компаније могу објављивати сведочанства о кршењу права интелектуалне својине у земљама изван ЕУ и делити информације о накнадним акцијама у таквим случајевима које су предузимале локалне власти.

Информације које се чувају у овој апликацији би такође требало да помогну доносиоцима политика у ЕУ да боље формулишу свој дијалог са земљама изван ЕУ.

Више информација о Acris-у

Доступни су нови видео-материјали који презентују програм Коперникус

Комисија је недавно објавила два видео-снимка који презентују програм Коперникус. Први снимак даје преглед програма Коперникус. У њему су описани циљеви програма, начин функционисања система, услуге које нуди корисницима и ефективне области примене. Други илуструје широк дијапазон прилика за привредни развој које Коперникус нуди. Оба снимка су доступна у 6 различитих верзија (на енглеском, француском, немачком, италијанском, пољском и шпанском). Снимке можете погледати и/или преузети овде...

 

Релевантне вести