30.05.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политици

2016. година – 22. Недеља

Мајски пакет прекршаја

Комисија је формално захтевала од Бугарске, Мађарске, Летоније, Литваније и Словачке да измене законску регулативу о куповини пољопривредног земљишта, на основу тога што иста крши слободно кретање капитала и слободу настањивања. Ово, са своје стране, може ограничити прекограничне инвестиције. Ако ове земље не ускладе своју националну законску регулативу са законима ЕУ у року од два месеца, Комисија може одлучити да ове Државе чланице изведе пред Суд правде ЕУ.

Комисија је упутила такозвано „писмо формалног упозорења“ у марту и априлу 2015. године, али је након пријема одговора од ових Држава чланица Комисија и даље забринута због националних одредби које су тренутно на снази. Основни проблем у Бугарској и Словачкој је у томе што купци морају бити трајни становници тих земаља, што дискриминише остале грађане ЕУ. Мађарска има веома рестриктиван систем, који намеће потпуну забрану куповине земљишта од стране правних лица и обавезу купца да сам обрађује земљу. Поред тога, као и у Летонији и Литванији, купци се морају квалификовати као пољопривредници.

Комисија је такође захтевала од 21 Државе чланице да транспонује нова правила ЕУ у вези са јавним набавкама и концесијама. Захтев Комисије је био у облику писма формалног упозорења и упућен је Аустрији, Белгији, Бугарској, Хрватској, Чешкој републици, Кипру, Естонији, Ирској, Грчкој, Летонији, Литванији, Луксембургу, Малти, Холандији, Пољској, Португалу, Румунији, Словенији, Финској, Шпанији и Шведској. Нове директиве повећавају ефикасност јавних набавки у Европи, уз интелигентнија правила и више електронских процедура. Институције које су већ извршиле прелазак на еНабавке наводе да уштеде износе од 5 до 20 %. Нова правила такође омогућавају институцијама да користе јавне набавке и да раде на ширим циљевима политика.

Агенције ЕУ – проширена сарадња

Frontex, Европска агенција за поморску безбедност (EMSA) и Европска агенција за контролу рибарства (EFCA) су ове недеље закључиле билатералне међуагенцијске споразуме, у циљу проширења међусобне сарадње. Ове три агенције ће наставити сарадњу у својим областима надлежности праћења границе, пресретања пловила за која се сумња да учествују у криминалним активностима, прекограничном криминалу, подршци потрази и спашавању на могу и нелегалном риболову.

Уз подршку EMSA, Frontex ће такође наставити имплементацију Споразума Коперникус делегације, у циљу подршке већем броју активности праћења, међу којима је и сателитско усмеравање пловила. Frontex планира имплементацију сателитских сервиса који су намењени праћењу граница у оквиру програма Коперникус. Билатерални сарадња између Frontex-а и EFCA има за циљ дељење додатних информација о рибарским бродовима.

еУправа у земљама ЕУ – текуће стање

Комисија је објавила своје годишње измене и допуне прегледа еУправе у 28 Држава чланица и још шест земаља. Ови прегледи, од којих сваки садржи око 40 страна, дају концизан приказ текућих активности у области еУправе, а садрже и поглавље о националној стратегији еУправе, основној законској регулативи, кључним актерима, инфраструктури еУправе која је успостављена и услугама које се пружају грађанима и привреди. Прегледи су објављени на Опсерваторији националних оквира интероперабилности (NIFO), која функционише уз подршку програма ISA.