5.7.2016.

2016. година – 27. Недеља

Реорганизована Генерална дирекција за комуникационе мреже, садржај и технологију

DG CONNECT је сада подељена на девет дирекција, након формирања нове дирекције за Медијске политике. Нова дирекција пружа подршку развоју конкурентне индустрије аудио-визуелне и медијске комуникације у Европи, која може допрети до нове публике и развијати се на јединственом дигиталном тржишту. Ова Дирекција обезбеђује да правни оквири за аудио-визуелне и copyright садржаје одговарају сврси у дигиталној ери и да подстичу циркулацију ауторских дела преко граница, тако да се иновативност награђује.

  • Дирекција А – Дигитална индустрија (делом у Луксембургу)
  • Дирекција Б – Мреже и сервиси за електронске комуникације
  • Дирекција Ц – Инфраструктура за дигиталну изврсност и науку (делом у Луксембургу)
  • Дирекција Д – Стратегија и ширење политика
  • Дирекција Е – Мреже будућности
  • Дирекција Г – Подаци (у Луксембургу)
  • Дирекција Х – Дигитално друштво, поверење и сајбер безбедност (делом у Луксембургу)
  • Дирекција И – Медијске политике
  • Дирекција Р – Ресурси и подршка

Предлог буџета се фокусира на приоритете – раст, запошљавање и одговор на избегличку кризу

Комисија је израдила предлог Буџета ЕУ за 2017. годину, са фокусом на два главна приоритета у политикама за Европу: подршка текућем опоравку европске привреде и решавање безбедносних и хуманитарних изазова у суседству. Доодатна средства ће бити усмерена на инвестиције у раст, запошљавање и конкурентност у ЕУ, ради подстицања безбедности у Унији и изван ње, за омогућавање пријема и интеграције избеглица и за решавање основних узрока у земљама порекла и транзита.

Комисија нуди нове прилике да заинтересоване стране учествују у законодавном процесу

Комисија је отворила још један део процеса одлучивања ЕУ за учешће заинтересованих страна. У складу са својим обавезама у складу са Агендом за бољу регулативу и широких напора за повећање транспарентности у институцијама ЕУ, од 30. јуна ће нацрти делегатских и имплементационих аката бити објављени online, и отворени за коментаре јавности, током периода од четири недеље. Овај нови online алат за коментаре представља део новог wеb присуства Комисије, са фокусом на кориснике. Делегатске и имплементационе акте користе институције ЕУ за измене елемената усвојене законске регулативе или за дефинисање услова под којима се примењују закони ЕУ. online алат за повратне информације омогућава грађанима и заинтересованим странама да искажу своја мишљења током читавог процеса доношења политика и закона.

 

Релевантне вести