20.3.2017.

2017. година – 11. недеља

Објављено прво издање Извештаја о стању океана

Први Извештај о стању океана Copernicus сервиса за праћење поморског окружења, који је израдило преко 80 европских научних експерата из више од 25 институција представља корак ка развоју редовног годишњег извештавања о стању и ситуацији Глобалних океана и европских мора на основу капацитета за праћење поморског окружења CMEMS.

Овакви извештаји и одговарајући индикатори за праћење океана би требало да помогну европским агенцијама или организацијама које су надлежне за праћење животне средине (као што су Европска агенција за заштиту животне средине (ЕЕА), OSPAR, Комисија за заштиту поморске животне средине Балтика, Акциони план Програма Уједињених нација за медитеранску животну средину (Унеп-Мап), Европске директиве као што су Директива о поморском стратешком оквиру (MSFD), међународне агенције за рибарство (Међународни савет за истраживање мора (ICES) Организације за храну и пољопривреду (ФАО)), до Copernicus сервиса за климатске промене (C3S) и међународних група.

Дебата CPMR о будућности Европе – централна улога региона

Конференција о периферним поморским регионима (CPMR) поздравља иницијативу Комисије за израду Беле књиге која презентује текуће гледиште на будућност Европе, али жали због недостатка храбре и ентузијастичне визије европске реформе у оквиру пет сценарија у белој књизи, као и због неуспеха да се позове на регионални допринос овој дебати. Према њиховим тврдњама, региони представљају мостове који спајају Европу, те је кључно да ЕУ у будућности постави висок приоритет у подршци и јачању активности регионалне сарадње, а нарочито имајући у виду нестабилност са којом се Европа суочава. Од свог оснивања, CPMR заступа три основна принципа:

  • Уравнотежен територијални развој и територијална кохезија
  • Давање водеће улоге регионима у дефинисању европске политике
  • Подстицање солидарности у Европи и међу њеним регионима

Политика кохезије је наводно једна од ретких политика ЕУ која подстиче акцију на терену. Поред територијалне кохезије, унапређење доступности и улагања у плави раст ће бити кључни приоритети у оквиру CPMR.

Политика кохезије: спровођење се убрзава, веб портал садржи значајна унапређења

У спровођењу Политике кохезије кроз пет Европских структуралних и инвестиционих фондова у текућем финансијском периоду од 2014. до 2020. године, прошле године је дошло до прекретнице. У 2016. години је брзина одабира активности значајно повећана са 8 на 28 % алокација за Политику кохезије. Подаци указују да је убрзање инвестиција било нарочито значајно крајем 2016. године. Са националним суфинансирањем је већ уложено 176 милијарди евра у оквиру Политике кохезије у 263 региона ЕУ. Истовремено је Комисија лансирала унапређену верзију Платформе за отворене податке.

Овај интернет сајт пружа податке о финансирању и резултатима Политике кохезије за 2014 – 2020. Сајт је сада допуњен подацима из децембра 2016. године и бољим визуелним приказима напретка по фондовима, по Државама чланицама и по програмима.

 

Релевантне вести