06.03.2017.

EuroGeographics - Недељни преглед новости у политикама

2017. година – 9. недеља

Комисија презентовала Белу књигу о будућности Европе

Бела књига дефинише пет сценарија који пружају увид у потенцијално стање Уније до 2025. године, у зависности од избора које начини Европа. Сценарији обухватају широк дијапазон могућности и по својој природи су илустративни. Нису међусобно искључиви, нити обухватају све опције.

  1. Наставак рада – ЕУ27 се фокусира на испуњењу позитивне реформске агенде у духу Новог почетка за Европу и Декларације из Братиславе. До 2025. године би ово могло да значи да ће Европљани возити аутоматизоване и повезане аутомобиле, али да би се могли суочавати са проблемима при преласку граница уколико поједине правне и технолошке препреке не буду решене.
  2. Искључиво јединствено тржиште – ЕУ27 се поступно пребацује на јединствено тржиште, имајући у виду да 27 ДЧ нису у могућности да нађу заједнички језик за све већи број области политика. До 2025. би ово могло да значи отежан прелазак границе током пословних и туристичких путовања услед редовних провера, отежано проналажење посла у иностранству као и непостојање гаранција за пренос права на пензију у другу земљу. Они који би се разболели у иностранству би могли да сносе високе трошкове лечења. Европљани нису вољни да користе повезане аутомобиле због изостанка правила и техничких стандарда на нивоу ЕУ.
  3. Они који желе да учине више – ЕУ27 наставља са радом, али допушта да ДЧ које желе заједнички учине више у областима као што су одбрана, унутрашња безбедност и социјална питања. До 2025. би ово могло да значи да се повезани аутомобили редовно користе у 12 Држава чланица које су пристале да хармонизују своја правила о одговорности и техичке стандарде.
  4. Радити мање али ефикасније – ЕУ27 се фокусира на већим и бржим резултатима у одабраним областима политика, а на мањим у областима где се сматра да додата вредност не постоји. До 2025. би ово могло да значи да ће Европска институција за телекомуникације имати овлашћења да ослободи фреквенције за прекограничне комуникације, као што су комуникације које користе повезани аутомобили. Овим ће се такође заштитити права корисника мобилних мрежа и интернета где год да се налазе унутар ЕУ.
  5. Радити много више заједно – МС одлучују да деле више снаге, ресурса и одлучивања у свим областима. Одлуке се на европском нивоу доносе и спроводе много брже. До 2025. би ово могло да значи да Европљани који желе да се жале на предложени пројекат ветрогенератора који финансира ЕУ у њиховој области не могу доћи до одговорне институције, јер бивају упућени да контактирају надлежне европске институције. Повезани аутомобили би се кретали без сметњи широм Европе, пошто би постојала јасна правила на нивоу ЕУ. Возачи би се могли поуздавати у агенцију ЕУ која би спроводила та правила.

Комисија објавила Регионални индекс конкурентности за 2016. годину

Комисија је објавила треће издање Регионалног индекса конкурентности за 263 региона у ЕУ, студију која пружа користан увид како би региони повећали свој економски учинак. Регионална конкурентност представља способност одређеног региона да понуди привлачно и одрживо окружење за предузећа и становништво и њихов живот и рад. Новост издања за 2016. годину је интерактивни веб алат, који омогуаћва детаљнију анализу и поређење за сваки регион, било у односу на сличне у смислу БДП по глави становника, или у односу на све регионе ЕУ.