20.06.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политици

2016. година – 25. Недеља

Парламент усвојио резолуцију о развоју свемирског тржишта

Резолуција се фокусира на четири основне теме: стратегија свемира и развој тржишта, техничке баријере, тржишне баријере и свемир у политикама ЕУ, као и доступност финансија и стручности. Међу многим назначеним питањима, ова резолуција се фокусира на један од кључних елемената Европске свемирске стратегије – што би требало да буде тржишна експанзија свемирских података, услуга и примена, ради максимизације друштвено-економских користи свемирских програма ЕУ. Њоме се такође подстичу додатне синергије и програми два кључна европска програма – Галилео и Коперникус; које би требало сматрати комплементарним, уз уверење да би требало уложити додатне напоре на промоцији и пласману програма Коперникус. Препоручује са да Комисија и Државе чланице обезбеде да се инфраструктура европских свемирских програма и њихове услуге користе у одговарајућим политикама; и сматра се да би Комисија требало да ојача везе између свемирских ресурса и активности ЕУ у политичким областима као што су интерно тржиште, индустријска основа, запошљавање, раст, инвестиције, енергетика, клима, животна средина, здравље, пољопривреда, шумарство, рибарство, саобраћај, туризам, јединствено дигитално тржиште, регионалне политике и локално планирање; уз уверење да постоји значајан потенцијал за решавање изазова као што су миграције, управљање границама и одржив развој.

Комисија припрема основ за укидање наплате за роминг у јуну 2017. године

Регулатива о ромингу је Комисији поверила задатак да размотри велепродајна роаминг тржишта и изради одговарајуће предлоге којима ће се омогућити укидање малопродајне наплате за роминг. На основу разних анализа, Комисија предлаже скуп максимално регулисаних велепродајних роминг накнада у износу од 0,04 ЕУР/мин, 0,01 ЕУР/SMS и 0,0085 EUR/MB. Комисија је недавно затворила јавну расправу о Препоруци за укидање накнада. Ове накнаде представљају део роминг накнада, па су помаци у укидању накнада такође од значаја за роминг. Комисија ће помоћи Парламенту и Савету да постигну договор о предлогу у најкраћем могућем времену, тако да корисници услуга мобилних комуникација могу уживати користи од аустријског као-код-куће (RLAH) од 15. јуна 2017. године

Јунски пакет прекршаја: кључне одлуке

Од 2 писма званичног упозорења, 11 мишљења са образложењем и 5 предмета упућених Суду правде ЕУ, само две одлуке спадају у област политике заштите животне средине:

Комисија ургира доношење Директиве о приоритетним супстанцама у области водопривредне политике (Директива 2013/39/ЕУ) у домаћем законодавству, као обавезу која је морала да буде испуњена до 14. септембра 2015. године. Приоритетне супстанце су хемикалије које представљају значајан ризик по или у вези са воденим животним срединама у ЕУ.

Словачка је оптужена пред Судом правде ЕУ и предлаже се прописивање новчане казне, због неиспуњавања пресуде из априла 2013. да обезбеди да се одлуке о функционисању депоније Жилина-Поважески Клемец доносе у складу са правилима ЕУ, чиме се избегавају озбиљни ризици по здравље људи и животну средину.