13.6.2016.

2016. година – 24. Недеља

Комисија усвојила нову агенду о свеобухватним вештинама за Европу

Нова Агенда о вештинама за Европу лансира већи број акција којима се обезбеђује доступност адекватне обуке, одговарајућих вештина и потребне подршке становницима ЕУ. Ова агенда ће имати за циљ боље искоришћавање доступних вештина и опремање људи новим вештинама које су потребне. Комисија позива ДЧ, социјалне партнере, привреду и друге интересне групе да заједнички раде на:

  • унапређењу квалитета и релевантности формирања вештина
  • повећању видљивости и компарабилности вештина
  • унапређењу интелигентних вештина и информација за боље изборе у каријери.

У принципу, интервенције Европских инвестиционих и структуралних фондова – Европског социјалног фонда (ESF) и Европског фонда за регионални развој (ERDF) – ће за подршку развоју вештина у текућем периоду од 2014 – 2020. године обезбедити преко 30 милијарди евра. Програм ESF-а може подржати имплементацију на националном нивоу у износу до 79 милијарди евра који се алоцира на приоритете у образовању, обуци и доживотном учењу, социјалној инклузији и запошљавању.

Програм Erasmus такође пружа подршку развоју вештина у образовању и обуци у износу од скоро 15 милијарди евра. Остали фондови, као што је Фонд за азил, миграције и интеграције (AMIF) и Хоризонт 2020 испуњавају циљеве ове Агенде. Такође је потребно у потпуности искористити потенцијал који нуде EIB и други финансијски актери и производи, као и Европски фонд за стратешке инвестиције, ради подстицања инвестиција приватног сектора у развој вештина.

Комисија објавила улагања у јужне и источне суседе ЕУ

Комисија је отворила још један део процеса одлучивања ЕУ за учешће заинтересованих страна. У складу са својим обавезама у складу са Агендом за бољу регулативу и широких напора за повећање транспарентности у институцијама ЕУ, од 30. јуна ће нацрти делегатских и имплементационих аката бити објављени online, и отворени за коментаре јавности, током периода од четири недеље. Овај нови online алат за коментаре представља део новог web присуства Комисије, са фокусом на кориснике. Делегатске и имплементационе акте користе институције ЕУ за измене елемената усвојене законске регулативе или за дефинисање услова под којима се примењују закони ЕУ. online алат за повратне информације омогућава грађанима и заинтересованим странама да искажу своја мишљења током читавог процеса доношења политика и закона.

Нека се ваш глас чује: Који је најбољи начин за дељење и поновну употребу ИКТ решења

Циљ ове јавне консултације је да се прикупе гледишта интересних група о предложеном Оквиру за дељење и поновну употребу. Конкретније, консултација има за циљ да се са интересним групама потврди да ли су препоруке и предложене мере наведене у оквиру довољне за уклањање баријера које спречавају дељење и поновну употребу ИТ решења. Предложени оквир за дељејње и поновну употребу је израдила Комисија, ради подстицања и унапређења дељења и поновне употребе ИТ решења у државним управама, чиме се подстиче њихова међусобна сарадња. Одговоре очекујемо од државних управа, предузећа која пружају услуге државним управама, НВО, академских институција и других организација, као и од грађана.

Рок за достављање коментара је 29. јун 2016. године. Резултати ове анкете ће бити доступни у јулу, а објављивање коначне верзије

Релевантне вести