24.06.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политици

2016. година – 26. Недеља

ЕУ елиминише печате аутентичности за јавне исправе

Парламент је усвојио регулативу која представља значајан корак напред ка уклањању препрека за грађане ЕУ. Нова правила, која су обавезујућа по све државе ЕУ, елиминишу важећи захтев да печат аутентичности (познат под називом жиг) постоји на јавним исправама (као што су изводи из матичне књиге рођених или венчаних) које издаје једна чланица ЕУ пре њиховог презентовања јавној институцији у другој чланици ЕУ. Ова регулатива такође поједностављује формалне кораке за оверу копија и уводи вишејезичне стандардне обрасце на свим језицима Уније, који ће се прилагати уз јавне документе, како би се избегла потреба за превођењем. Нова правила обухватају области брака, регистрованог партнерства, развода, рођења, смрти, родитељства, усвајања, пребивалишта/боравишта, држављанства, непостојање кривичног досијеа и право гласа на општинским изборима и изборима за Европски парламент. Ако институција прималац има значајне сумње у вези са аутентичношћу јавне исправе коју је грађанин доставио, моћи ће да консултује институцију која је исправу издала преко Информационог система за интерно тржиште (IMI) за интерну верификацију међу институцијама. IMI, као решење које је развијено у оквиру програма ISA који је финансирала ЕУ, је информациона мрежа која се заснива на ИТ која повезује националне, регионалне и локалне институције на прекограничном принципу.

Поједностављивање ESI фондова: Група на високом нивоу за поједностављивање разматра „позлату“

„Позлата“ се односи на додатне административне захтеве које националне и локалне институције надлежне за управљање средствима повремено постављају. Група на високом нивоу ће испитати узроке за „позлату“ и понудити идеје за поједностављивање. Постоје земље у којима је потребно преко 40 потписа за подношење захтева – што није прописано законима Уније. Група на високом нивоу ће размотрити начине за смањење административних оптерећења. Ова група, коју је Комисија формирала у јулу 2015. године, разматра и прати усвајање могућности за поједностављивање приступа и употребе ЕСИ фондова од стране Држава чланица и ради на предлозима за даље поједностављивање оквира за ESI фондове након 2020. године. Додатне информације о састанцима ове групе су доступне на овом линку. Ако имате идеје за поједностављено управљање ESI фондовима, искористите ову online платформу да их поделите и комуницирате са другим интересним групама.

DG MOVE отворила јавну расправу о иницијативи C-ITS Европске уније

Ова јавна расправа има за циљ да прикупи мишљења интересних група и заинтересованих лица, међу којима су грађани ЕУ и приватне и јавне организације, у вези са могућим акцијама на нивоу ЕУ у циљу подршке убрзаном и интероперабилном развоју Кооперативних интелигентних саобраћајних система (C-ITS) у ЕУ. Одговори који су достављени у јавној расправи ће бити анализирани и размотрени током израде Мастер плана за C-ITS. Јавна расправа ће трајати до 16. септембра 2016. године. Заинтересовани могу учествовати тако што ће попунити овај упитник. Додатне информације можете наћи