24.06.2016.

Први пут делегација Србије у посети руском РОСРЕЈСТРУ

Делегацију из Републике Србије коју су предводили директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић и помоћник министра грађевине, транспорта и инфраструктуре Јованка Атанацковић примио је директор Федералне службе државне регистрације, катастра и картографије Русије Игор Васиљев.

Поздрављајући присутне учеснике делегације, Игор Васиљев је истакао значај руско-српске сарадње по питањима економије и међународне политике, акцентирајући важност развоја билатералне сарадње између обе државе и размене искустава у области регистрације права и катастарске евиденције непокретности, у управљању земљишним ресурсима.

Са своје стране директор Борко Драшковић се захвалио Росрејестру на позиву и рекао да ће Републички геодетски завод користити искуства Руске Федерације у домену земљишне администрације јер су се решења која су применили током структурних реформи уписа права власништва показала као веом успешна што показује и висока позиција Русије у међународном рејтингу „Doing Business“ по показатељу „регистрација права својине“. Русија улази у десет најбољих земаља на свету.

Игор Васиљев је додао да је у Русији већ створен један од најсавременијих и ефикаснисних система регистрације, али да је РОСРЕЈСТР и даље отворен за сарадњу у области регистрације права, катастра и геодезије и позитивна искуства других земаља.

Регистар власништва и катастарска евиденција у Русији се још увек воде одвојено, па је то област у којој би Републички геодетски завод могао да представи своја искуства и стечене поуке током изградње јединствене евиденције катастра непокретности, посебно у области организације јавног излагања. Са друге стране, РОСРЕЈСТР је успео да формира такав IT систем којим успева да превазиђе проблем одвојених регистара и који повезује све територијалне јединице у једну базу података, а управо је развој софтвера највећи изазов за Републички геодетски завод.

Обе институције се суочавају и са потребом боље организације пословних процеса и потребом стварања ефикаснијег административног система. Раздвајањем канцеларија за пријем докумената и оперативног дела РОСРЕЈСТРА системски је разрешен проблем корупције и онемогућен контакт корисника и службеника који врше упис права. Управо је ово једна од најважнијих области којом се у оквиру својих реформи бави РГЗ.

Студијска посета је организована уз подршку Светске банке са циљем изучавања искуства у раду руских колега у сфери земљишно-имовинске администрације, геодезије и картографије и пружања државних услуга у електронској форми. Током посете руководиоци Росрејестра и подређене Федералне катастарске палате представили су представницима српске делегације појединости рада руског система регистрације права и катастарске евиденције непокретности, достигнућа и планове Службе за развој информационих технологија ради спровођења и обезбеђивања регистрационе делатности и могућим путевима побољшања система државне катастарске процене вредности непокретности.

Делегација Републике Србије такође је посетила Управу РОСРЕЈСТРА у Московској области ради изучавања искуства у организацији делатности Федералне службе на регионалном нивоу