06.06.2016.

Унапређење услуга Инфо центра Републичког геодетског завода

Већ од данас грађани могу брже добити информације о тренутном статусу нерешених катастарских предмета у другом степену

Због великог интересовања грађана о стању нерешених катастарских предмета у другом степену, РГЗ је унапредио услуге инфоцентра. Завршена је обука запослених и омогућен им је приступ преко еКатастра подацима електронске писарнице Седишта РГЗ-а. На тај начин ће корисници услуга РГЗ-а лакше и брже добијати правовремене информације о статусу другостепених предмета.

Информације се могу добити на телефоне:

  • +381 (0) 11 6355-600,
  • +381 (0) 11 6355-601,
  • +381 (0) 11 6355-602,
  • +381 (0) 11 6355-603,
  • +381 (0) 11 6355-604.

Радно време инфоцентра је од 8.00-15.30 часова.

Због великог броја позива, а ради ефективнијег пословања, моле се заинтересовани грађани да пре позивања Инфоцентра припреме следеће податке:

  1. Име и презиме подносиоца жалбе на првостепено решење;
  2. Назив Службе за катастар непокретности где је жалба изјављена/поднета;
  3. Број првостепеног предмета по чијем решењу је изјављена жалба.