06.06.2016.

Републички геодетски завод добио похвалницу Министарства привреде

Републички геодетски завод је добио похвалницу Министарства привреде за изузетан допринос у поступку уређења имовинско правних односа, промени облика права и врсте земљишта и упису права својине на објектима Железаре Смедерево.

У похвалници се наводи следеће:

„Министарство привреде је заједно са другим институцијама, међу којима је и РГЗ, у протеклих неколико месеци радио на изради посебног закона, уређењу имовинско правних односа, промени облика права и врсте земљишта и упису права својине на објектима Железаре Смедерево.

Републички геодетски завод је током овог поступка показао изузетну озбиљност, професионалност и одговорност, поступајући у сваком тренутку експедитивно и у складу са најбољом праксом.

Служба за катастар непокретности Кучево и Шабац су на сваки захтев и молбу упућену током поступка реаговале без одлагања и тиме допринеле успешном окончању наведеног поступка, али посебну захвалност ово министарство дугује Наталији Пилиповић, Николи Радуловићу и Служби за катастар непокретности Смедерево, односно начелници Даници Јефтовић, без чијег изванредног залагања и знања овај поступак не би био успешно и благовремено окончан.“