03.06.2016.

Сусрет правника у Врњачкој Бањи

Удружење правника у привреди Србије и његов часопис „ПРАВО И ПРИВРЕДА“ су и ове године, двадесет и пети пут организовали сусрет правника у привреди.

Сусрет на ком су присуствовали и представници Републичког геодетског завода: Миљана Кузмановић Костић, помоћник директора Сектора за правне послове, Милош Бјелановић, начелник Одељења за управне послове у области државног премера и катастра непокретности, Јасна Андрејић, шеф Одсека за управне и правне послове у Служби за катастар непокретности Нови Београд, Зорица Томић и Весна Смајевић Младеновић, државни службеници у Одељењу надзора над управним пословима, организован је у периоду од 25. до 27. маја 2016. године у Врњачкој Бањи.

Основна тема овогодишњег сусрета била је право и привредно пословање, али било је и радова на тему хипотеке и проблема њеног активирања, уговора о кредиту и савремених проблема који га прате, основних начела извршног поступка и положаја извршитеља у новом Закону о извршењу и обезбеђењу, озакоњења објеката и стицања својине на грађевинском земљишту, као и накнаде штете у управном спору.

Имајући у виду велики дијапазон законских прописа које у свом раду примењује Републички геодетски завод, као и чињеницу да је у Републици Србији донет низ нових закона, представницима Републичког геодетског завода ће у будућем раду бити од велике помоћи учешће на овом сусрету, који је организован са високим нивоом расправности између заступника теорије и заступника примене права.