24.05.2016.

Предавање представника РГЗ-а студентима специјалистичких студија Високе грађевинско-геодетске школе

У складу са имплементацијом Споразума о пословно-техничкој сарадњи између Републичког геодетског завода и Високе грађевинско-геодетске школе у Београду, експерти Републичког геодетског завода одржали су предавања студентима специјалистичких струковних студија Високе грађевинско-геодетске школе.

Предавања су одржана 21. маја 2016. године и односила су се на најзначајније и тренутно најактуелније активности које се спроводе у Републичком геодетском заводу, као и на стратешка опредељења у даљем развоју његових најзначајнијих организационих целина.

Најновије актуелности из домена рада Сектора за катастар непокретности презентовала је координатор сектора Мирјана Радовић. Сегмент Обједињене процедуре, који је у надлежности Републичког геодетског завода, студентима је детаљно приказала начелница Одељења за пројектовање и планирање у Сектору за катастар непокретности Соња Ракић. Помоћник директора у Сектору за информатику и комуникације Републичког геодетског завода Веселин Бакић се у оквиру свог предавања осврнуо на главна стратешка опредељења и тежиште активности Завода у наредном периоду, а затим детаљно приказао стање свих информационих система које генерише и одржава Републички геодетски завод. Данка Гарић је детаљно приказала стање и активности везане за Адресни регистар. Активности из надлежности Сектора за геодетске радове приказао је Синиша Стојановић, при чему се посебно осврнуо на нивелманске мреже, изнео анализу стања постојећих мрежа и приказао Пројекат нове референтне нивелманске мреже Србије.

Предавања су изазвала велико интресовање студената, што је резултирало дискусијом и бројним питањима, на које су представници Завода са задовољством одговарали.