23.05.2016.

12. Летња школа урбанизма

Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод под покровитељством Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Града Јагодине организовали су међународни научно-стручни скуп под називом „12. Летња школа урбанизма”.

Уводну реч дали су помоћник министра Ђорђе Милић из Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре; Јелена Матић Вареница, начелник Одељења за топографију и овлашћени представник директора Републичког геодетског завода Борка Драшковића; Ратко Стефановић, градоначелник Јагодине; Александар Јевтић, директор јавног предузећа Завод за урбанизам Војводине и Harald Muller, руководилац пројекта GIZ/AMBERO/ICON.

Скупу је присуствовало више од 200 полазника међу којима је поред стручњака из области урбанизма, просторног планирања, геодезије и геомагнетизма било и представника локалне самоуправе. Искуства из суседних држава пренели су стручњаци из региона, Драган Јевтић, помоћник министра за урбанизам и просторно планирање Републике Српске и Зоран Хебар из Дирекције за урбанизам Града Загреба.

У току школе презентовани су радови у оквиру три теме: „Статус урбанизма и урбанистичких институција”, „Геоинформатика” и „Спровођење нових комплементарних закона и прописа”, а донети су следећи закључци:

 1. На тему „Статус урбанизма и урбанистичких институција”:

  • потребно је законским решењима дефинисати услове за лиценцирање предузећа како јавних тако и приватних која се баве израдом планске документације,

  • потребно је приступити дефинисању и организацији карактера, домена рада и мреже урбанистичких институција,

  • потребно је урбанистичко планирање прогласити и организовати као делатност од посебног јавног интереса;

 2. На тему „Геоинформатика” приказан је велики број квалитетних излагања која приказују велики потенцијал Републичког геодетског завода за даљи развој и значајну улогу у Републици Србији и закључено је да је потребно у што краћем року успоставити националну инфраструктуру геопросторних података (НИГП), односно донети одговарајуће законе и прописе у овој области;

 3. На тему „Спровођење нових комплементарних закона и прописа” такође је изложен већи број реферата у којима су анализирани бројни посебни аспекти нових закона и подзаконских аката у области планирања и уређења простора, државног премера и катастра непокретности и указано на могућност њиховог унапређења.

  Посебно је уочено да ће број предмета у поступку озакоњења бити много већи од очекиваног и да треба предузети мере за техничко унапређење поступака као и за унапређење самих процедура.

И ове године Летња школа урбанизма, која је одржана од 17. до 19. маја, показала је да је њен едукативни карактер веома значајан за развој урбанистичке и геодетске делатности у Србији и да је неопходно још веће учешће и помоћ надлежних државних институција и приватних предузећа.