18.05.2016.

Медији о нама

Упркос кампањи која је покренута са циљем да омаловажи резултате РГЗ-а у процесу модернизације, Републички геодетски завод наставља са увођењем системских реформских мера
Српски телеграф

/content/Vesti/2016/mart/mediji-1.jpg

/content/Vesti/2016/maj/mediji-telegraf.jpg

/content/Vesti/2016/maj/mediji-srbija danas.jpg

/content/Vesti/2016/maj/mediji-informer.jpg

Курир

/content/Vesti/2016/maj/mediji-kurir.jpg