10.02.2017.

Упутство о поступању запослених приликом пружања услуга особама са инвалидитетом

В.Д. директора Републичког геодетског завода донео је Упутство о поступању запослених приликом пружања услуга особама са инвалидитетом бр. 110-1/2017 од 21.02.2017. године, које ступа на снагу од 07.03.2017. године. Наведеним Упутством запослени у Републичком геодетском заводу обавезују се да поступају на одређен начин приликом пружања услуга особама са инвалидитетом.

В.Д. директора Републичког геодетског завода донео је Упутство о поступању запослених приликом пружања услуга особама са инвалидитетом бр. 110-1/2017 од 21.02.2017. године, које ступа на снагу од 07.03.2017. године. Наведеним Упутством запослени у Републичком геодетском заводу обавезују се да поступају на одређен начин приликом пружања услуга особама са инвалидитетом. Доношењем овог Упутства Републички геодетски завод, као друштвено одговорна институција побољшава доступности својих услуга особама са инвалидитетом са циљем да им омогући олакшан приступ услугама и зградама служби за катастар непокретности.

Упутство у ПДФ формату може се преузети на овом линку: