17.5.2016.

Представници националних агенција за картографију и катастар из региона западног Балкана у сарадњи са Шведском управом за картографију, катастар и регистрацију земљишта Лантматериет и хрватском Државном геодетском управом обрадили су теме из радних пакета IMPULS пројекта.

IMPULS радионице за радне пакете 1,2, 3, 4, 5 и 6, које су одржане од 10. до 12. маја 2016. године, организоване су од стране Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове у Сарајеву, Федерација БиХ.

На радним пакетима WP1 и WP6 разговарало се о заједничкој визији и будућим активностима, као и о претходно урађеним активностима у оквиру пројекта.Разматран је и нови пилот пројекат, а затим и апликација која би послужила за бољу комуникацију и размену између земаља учесница.Такође је дискутовано о проширивању доступних сетова података и сервиса како између земаља које учествују у пројекту тако и на националном нивоу између различитих институција.

У оквиру радног пакета WP2 „Правила размене података и регулатива“, представљена је мапа сарадње, која прецизније описује сарадњу између радних пакета, са циљем да се поједностави и дефинише сарадња и међуоднос радних пакета. Шведски експерти презентовали су и додатно појаснили ауторска права као и издавање дозвола за употребу података из јавног сектора. Размотрен је и уговор за сарадњу за НСДИ кориснике и произвођаче података. Презентована су и шведска искуства у процесу идентификације одговорних институција за сваки скуп података.

У оквиру радног пакета 3 „Хармонизација података“ акценат је био на бољем разумевању INSPIRE техничких спецификација као и започињању акитвности на хармонизацији новог скупа података – Дигитални ортофото. Своја искуства за хармонизацију поменутог скупа података дале су колеге из Шведске и Хрватске. Током радионице дискутовало се и о утицају промене координатног референтног система на хармонизоване податке и активности које је у том смислу потребно урадити. Разматрани су радни процеси и успостављање процедура рада, као и могућности за бољу координацију између радних пакета.Договорени су даљи конкретни кораци које је потребно урадити до следеће радионице.

Радионица у оквиру радног пакета 4 „Метаподаци и оцена квалитета“ започета је усменим излагањем учесника о успешности извршења задатака установљених на претходној радионици у Тирани. Сви учесници презентовали су своје резултате и предочили проблеме на које су наилазили приликом прикупљања и израде метаподатака, а након тога извршена је и практична демонстрација рада у софтверу за едитовање метаподатака од стране колеге из Федералне геодетске управе уз стручне коментаре шведских експерата и дискусију свих чланова пакета. На овој радионици поново је истакнут значај сарадње чланова радног пакета четири са члановима радих пакета три и пет као и сарадње чланова из различитих институција унутар радног пакета како би се лакше превазишли евентуални проблеми. Договорено је да се интензивно настави са израдом метаподатака по установљеној листи приоритета као и да се приступи изради Упутства за кориснике намењеног институцијама које би требало да се баве израдом метаподатака.

Задатак радног пакета 5 „Дисеминација (геопортали и веб сервиси)“ је успостављање националних каталога метаподатака за дисеминацију скупова и web сервиса просторних података.

Релевантне вести