11.05.2016.

Нове реформске мере за ефикаснији катастар

Већ од ове недеље грађани брже стижу до решења у катастру. Нову системску меру увео је директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић доншењем Акта о изменама и допунама овлашћења чији је циљ да се повећа задовољство клијената и унапреди рад РГЗ-а и служби за катастар непокретности.

Одговорност за потписивање решења управних предмета у првом степену делегирана је на шефове одсека односно руководиоце група за управне послове. Таква реформска мера доприноси већој поузданости података и бољој организацији процеса рада у катастру.

Поступак решавања управних предмета се на овај начин скраћује, а процедура уписа права на непокретности се рационализује. Преносом овлашћења остварује се и нова расподела одговорности која доприноси квалитету података, транспарентности и поузданости.

Начелници служби захваљујући овој мери, на располагању имају више времена за пријем странака и ефикасно организовање пословних процеса. Примена ових реформи унапредиће квалтет вођења управног поступка и допринеће задовољству клијената и повећању поверења грађана у рад катастра.