22.04.2016.

Републички геодетски завод и Геодетска техничка школа потписали споразум о сарадњи

Директор Републичког геодетског завода, Борко Драшковић и директорка Геодетске техничке школе, Марија Радић потписали су Споразум о пословно-техничкој сарадњи, којим ће значајно бити унапређена сарадња ове две институције.

Предмет споразума између Републичког геодетског завода и Геодетске техничке школе је стручна и техничка сарадња која ће се остварити кроз: организовање стручне праксе ученика у организационим јединицама Завода; уступање на коришћење расположиве геодетске опреме Завода за обављање практичне наставе ученика; сарадњу на реализацији едукативних програма из делокруга рада ове две институције, посебно у областима катастра непокретности и уређења земљишне територије и инсталирања јединствене базе података; организовање заједничких презентација и посета семинарима, конференцијама и конгресима које Завод организује из области геодетске делатности у земљи.

Основни циљ сарадње је унапређење наставе из стручних предмета ради бољег оспособљавања за занимање геодетски техничар-геометар.

Значај овог споразума јесте међусобна пословно-техничка сарадња, ради остваривања заједничких интереса у области пословног и стручног рада Завода и школе. Овакав начин сарадње треба да ученицима пружи пуну подршку у развоју практичних знања и вештина потребних за запошљавање, даље образовање и повезивање са државним институцијама надлежним за унапређење земљишне администрације у Републици Србији.