19.04.2016.

Састанак управног одбора IMPULS пројекта

Одржан је редовни састанак националних координатора и управног одбора IMPULS пројекта.

Редовни састанак националних координатора и управног одбора IMPULS пројекта одржан је у Загребу 13. и 14. априла. На састанку су, поред представника Републичког геодетског завода, учествовали и представници катастарско-картографских институција региона који су учесници IMPULS пројекта као и представници Lantmäteriet-а.

На састанку националних координатора разговарано је о текућим и усаглашаване су будуће активности институција учесница пројекта. Такође је разматран статус пројекта у првом кварталу 2016. године и полугодишњи извештај имплементације пројекта (новембар 2015. – април 2016.). На састанку се расправљало и о проблемима и предлозима за унапређење и усаглашавање радног плана за 2016. годину. Овом приликом су такође сви присутни кратким презентацијама упознали своје колеге из региона о текућим активностима, иницијативама и пројектима унутар сваке институције.

Састанак националних координатора је уједно послужио и као припрема за састанак Управног одбора IMPULS пројекта, чији чланови су директори свих институција из региона које су учеснице пројекта.

На седници Управног одбора расправљало се о извештају о раду за период новембар 2015. – април 2016. године, плану рада за 2016. годину, сарадњи институција након завршетка пројекта као и сарадњи IMPULS пројекта и Eurogeographics-а. Истакнуто је задовољство реализацијом активности пројекта и договорене су активности за 2016. годину. Посебно је била интересантна дискусија о сарадњи у оквиру ELF-а (European Location Framework), пројекта у којем Републички геодетски завод учествује од 29.02.2016. године као једина институција из региона Западног Балкана, коју су презентовали извршни директор Eurogeographics-а, Мајк Кори и Патрициа Сокачова, менаџер за комуникације Eurogeographics-а.