18.04.2016.

Посета руководства РГЗ-а СКН Крагујевац

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић и помоћник директора за ИТ Веселин Бакић посетили су СКН Крагујевац и локацију на којој би могао бити пројектован Backup Disaster Recovery Center (BDRC) чија је сврха чување резервне копије података РГЗ-а у случају недоступности примарне базе услед природне катастрофе или због деловања људског фактора.

Директор и помоћник директора Републичког геодетског завода су се том приликом састали и са начелником и запосленима Службе за катастар непокретности Крагујевац. Служба добро функционише и има одличну сарању са локалном самоуправом.

СКН Крагујевац поседује објекат у коме ће бити смештен Backup центар, а потребна су мања прилагођавања простора. Сервери и комуникациона опрема, неопходна за функционисанје Backup центра, као и адаптација простора, према плану набавки, финансираће се из средстава кредита Светске банке.

Имплементација и обезбеђење Disaster Recovery центра за информационе системе осигурава континуитет пословања, потпун и једноставан опоравак података као и могућност успостављања нормалних пословних операција у кратком року у случају озбиљног инцидента. Disaster Recovery обухвата скуп политика и процедура којима се омогућава опоравак виталне технолошке инфраструктуре и система услед настале природне или људски изазване катастрофе.