18.04.2016.

Републички геодетски завод и Висока грађевинско-геодетска школа потписали споразум о сарадњи

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић, дипл. геод. инж. и директор Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија проф. др Вуле Алексић потписали су Споразум о сарадњи којим ће значајно бити унапређена сарадња две институције.

Предмет споразума између Републичког геодетског завода и Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија је стручна и техничка сарадња која ће се остварити кроз:

Организовање стручне и специјалистичке праксе студената у организационим јединицама Завода, волонтирање студената завршних година студија уз надзор професора-ментора и ментора-супервизора практичних активности у Заводу, уступање на коришћење расположиве геодетске опреме Завода за обављање практичне наставе студената, сарадња на реализацији едукативних програма из делокруга рада двеју институција, организовање заједничких презентација и округлих столова на семинарима, конференцијама и конгресима из области геодетске делатности у земљи и иностранству и др.

Значај овог споразума јесте међусобна пословно-техничка сарадња, ради остваривања заједничких интереса у области пословног, стручног и научно истраживачког рада Завода и Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија. Циљ сарадње је да се студентима пружи пуна подршка у развоју практичних знања и вештина потребних за запошљавање, даље образовање и повезивање са државним институцијама надлежним за унапређење земљишне администрације у Републици Србији.

Интегрисана сарадња државних институција и научних установа део су унапређења и развоја геодетске делатности која треба да одговори све већим захтевима и потребама друштвених и привредних догађања.