14.04.2016.

Састанак Сталне техничке комисије Регионалне конференције о катастру и инфраструктури просторних података

Одржан је састанак Сталне техничке комисије Регионалне конференције о катастру и инфраструктури просторних података

Регионалне конференције о катастру и инфраструктури просторних података одржавају се од 2008. године и у јуну ће у Опатији бити одржана девета по реду конференција.

Стална техничка комисија је формирана од стране директора катастарско-картографских институција из региона са задатком да унапреди размену података међу институцијама, припреми годишње и тематске регионалне студије и обавести директоре институција које су у то укључене о налазима и резултатима.

Састанак Сталне техничке комисије имао је следећи дневни ред:

  • Презентација агенде девете регионалне конференције о катастру и инфраструктури просторних података
  • Дискусија о предлогу упитника
  • Финализација упитника
  • Договор у вези заједничког извештаја о достигнућима у претходних годину дана

Кључна тема овогодишње конференције биће усмерена на то како геопросторни подаци доприносе стратешким пројектима у држави.

Препознат је проблем нерешених имовинских односа као велика препрека у реализацији стратешких пројеката.

Попуњавањем упитника који покрива различите области из надлежности катастарско-картографских институција створиће се предуслови да Стална техничка комисија изврши анализу која ће бити презентована на конференцији.

Састанак је одржан 12.04.2016.године у Загребу, а заједнички став свих учесника је да регионална сарадња може значајно да допринесе модернизацији и убрзању реформи система земљишне администрације, као и изградњи инфраструктуре просторних података.