04.04.2016.

Нових 215 запослених на пројекту Светске банке повећава ефикасност у катастру

У Републичком геодетском заводу у понедељак почиње са радом 215 службеника геодетске и правне струке. Они имају задатак да у наредних годину дана реше све заостале предмете у катастру.

Нови стручњаци су распоређени на целој територији Србије, у најоптерећенијим службама за катастар непокретности. На овај начин биће решени дугогодишњи проблеми, а грађани чији су предмети и по неколико година били нерешени, коначно ће моћи да одахну.

Решавање заосталих предмета и успостављање јасних имовинско правних односа убрзаће динамику тржишта непокретности и уклонити узрок корупције у РГЗ, на тај начин биће остварен пројектовани циљ нулте толеранције на корупцију. Инвеститорима ће то омогућити сигурна улагања у грађевинску делатност и допринети даљем економском развоју.

У току априла биће ангажовано још 20 катастарских експерата правника који ће решавати жалбене другостепене предмете.

Поред ових мера у току је реорганизација и технолошко јачање РГЗ-а. Протеклог месеца испоручено је 80 брзих скенера и око 200 радних станица. Уз нове запослене и имплементацију електронске писарнице, то доприноси остваривању бољих резултата у ефикасности, транспарентности и поузданости катастарске евиденције.