1.4.2016.

У оквиру IMPULS пројекта – радни пакет 2 „Политика размене података и регулативе“ одржана је национална радионица – округли сто чији је домаћин била Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске

Представљене су следеће теме:

  • развојни пут НИПП закона и сарадња са заинтересованим странама у Хрватској,
  • препреке и проблеми у процесу усвајања НИПП законодавства у Македонији,
  • развојни процес НИГП законодавног оквира и стратегије у Србији,
  • статус НИПП законодавног оквира у Црној Гори,
  • развој НИПП стратегије и законодавног оквира у Федерацији БиХ,
  • локалне заинтересоване стране и НИГП у Републици Српској.

На округлом столу су, поред представника домаћина, учествовали чланови Савјета инфраструктуре геопросторних података Републике Српске и представници катастарско-картографских агенција из региона: Државне геодетске управе Републике Хрватске, Агенције за катастар непокретности Македоније, Управе за некретнине Црне Горе, Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Федерације БиХ и Републичког геодетског завода Републике Србије.

 

Релевантне вести