25.3.2016.

Председник Савета Националне инфраструктуре геопросторних података и директор РГЗ-а Борко Драшковић отворио је националну радионицу у оквиру радног пакета 2 „Политика размене података и регулативе“ истакавши том приликом значај „Open Data“ иницијативе за развој НИГП-а у Србији, али и за повезивање на европском нивоу.

Експерти Лантматериета Катрин Фалк и Државне гедетске управе Љерка Марић су током радионице нашим експертим и ауторима нацрта Закона о Националној инфраструктури геопросторних података представиле изазове и препреке на које су наилазиле колеге из Шведске и Хрватске приликом транспозиције INSPIRE директиве у своја национална законодавства.

Нацрт Закона о НИГП-у којим се, у српско национално законодавство, у потпуности преноси INSPIRE директива, прдставио је Младен Дугоњић из Републичког геодетског завода, а потом је представио и отворена питања која се пре свега односе на финансирање НИГП-а, политику цена и обезбеђивање бесплатних скупова података и сервиса.

Катрин Фалк је објаснила да од 24 институције које обезбеђују податке за инфрструктуру просторних података у Шведској, само 5 институција наплаћује своје податке. Наплата тих података је обједињена, али, оно што је важно, скуп података који се наплаћују је из године у годину све мањи, а крајњи циљ је да сви постану бесплатни. Она је такође рекла да општине услуге SDI плаћају сразмерно броју становника у општини и мишљења је да је то добро решење којим су сви задовољни.

Колегиница Љерка Марић је посебно скренула пажњу да, у тренутку придруживања Европској Унији, Хрватска није имала олакшице у смислу пролонгираних рокова за примену одредби INSPIRE директиве, већ се очекивало да у потпуности буде у корак са осталим чланицама које су биле и по неколико година у предности са имплементацијом. Препорука је да се у Србији имплементација директиве спроводи у складу са ЕУ роковима како би све било спремно у тренутку остваривања пуног чланства.

Даљи развој Националне инфраструктуре геопросторних података обезбеђен је кроз пројекат Светске банке „Унапређење земљишне администрације у Србији“ . Тим средствима ће се финансирати развој националног геопортала са пуним капацитетом који ће омогућити да се просторни подаци које поседују различите државне институције и јавна предузећа лако повежу и размењују путем интернета и на тај начи, међусобно повезани, буду лако доступни крајњим корисницима.

Задатак Националне инфраструктуре геопросторних података је и успостављање и одржавање међународне сарадње ради узајамне размене информација и сервиса о простору, при чему је нарочито важна сарадња на европском нивоу у области геоинформација.

На националној радионици 23. марта 2016. године учествовали су, поред представника РГЗ-а, чланови Савета НИГП-а и чланови радних група за правни оквир, технички оквир и сарадњу.

Релевантне вести