24.03.2016.

Радионица IMPULS пројекта

У организацији Републичког геодетског завода је у Београду, 22. марта 2016. године, одржана Национална радионица радне групе 6: Управљање ризиком и превенција IMPULS пројекта на тему „Карта земљишног покривача“.

Поред представника Републичког геодетског завода радионици су присуствовали и представници бројних националних институција, а своја искуства у сарадњи на националном и европском нивоу са присутнима поделила је Оса Селестед, експерт IMPULS пројекта.

Радионицу су отворили помоћник директора Сектора за информатику и комуникације, Веселин Бакић, и начелница Одељења за топографију Јелена Матић Вареница, који су нагласили значај просторних података и улогу Републичког геодетског завода у области управљања и превенције ризика. Уследило је упознавање са темом Земљишни покривач и INSPIRE директивом, о чему је говорила гошћа из Шведске једна од учесника у писању INSPIRE техничке спецификације за тему Земљишни покривач из Шведске геодетске управе (Lantmäteriet).

Присутни су били у прилици да чују и размене искуства са експертом у вези са спецификацијом земљишног покривача и препорукама и захтевима INSPIRE директиве. Статус израде Карте основног земљишног покривача у Републици Србији, досадашња искуства и планове представио је Марко Бугарски из Сектора за топографију и картографију Републичког геодетског завода.

У поподневној сесији радионице експерт из Шведске је присутне упознала са израдом Карте земљишног покривача у Шведској и ELF (European Location Framework) пројектом, као и имплементацијом NATURA 2000 пројекта у Шведској, након чега је уследила конструктивна дискусија представника РГЗ-а и других националних институција о могућностима коришћења просторних података у области праћења промена, предикције и адекватног реаговања на климатске промене, просторног планирања, као и о размени података међу институцијама.