17.03.2016.

Иницијални састанак техничке групе ELF пројекта

У Франкфурту на Мајни у периоду од 10.03. до 11.03.2016. године одржан је иницијални састанак за нове институције чланице ELF (European Location Framework), радни пакет WP3 ELF сервиси и подаци.

Током састанка су презентовани основни циљеви пројекта остварени у претходне три године, очекивања од нових партнера, ELF производи као коначни резултат пројекта, као и геоалати који се користе за формирање тих производа.

Циљ састанка је био да се техничким експертима из нових институција чланица ЕLF пројекта пружи увид у технички део пројекта. Објашњене су централне техничке компоненте пројекта како би нови партнери имали добру основу за испуњење обавеза преузетих уласком у пројекат.

ELF новим чланицама обезбеђује одговарајуће гео-алате, подршку и план да кроз своје националне сервисе учествују у формирању коначних производа: катастарска индекс мапа, топографска основна мапа, геолокатор, сервис преузимања а предложено је и формирање новог производа wmts растер сервиса од националних ортофото сервиса.

Гео-алати који се користе у оквиру пројекта су Оskari, ArcGis online cloud base platform, Snowflake GoPublisher transformation, HALE, 1Spatial Cloud tool, ArcGis Data reviewer tool, PP Repair check, GeoProductFinder, 1Integrate edge matching tool, arcgis edge matching tool, SLD editor tool, 1Generalise и остали. Неки од ових алата су комерцијални али су слободни за коришћење за партнере пројекта у следеће 2 године уколико обезбеде податке за пројекат.

На састанку су представљени и основни захтеви које национални сервиси морају да испуне, начин на који се сервиси пријављују за тестирање и остали административни детаљи као и улога регионалног координатора у пројекту.