24.03.2016.

Састанак управног одбора ELF пројекта

У Прагу, Република Чешка, 15. и 16.03.2016. године одржан је редован годишњи састанак Управног одбора ELF пројекта.

Редовни састанак Управног одбора ELF пројекта (European Location Framework) одржан је дана 15. и 16.03.2016. године у Прагу, Република Чешка, са циљем да се донесу неке од кључних одлука за будуће функционисање пројекта, презентује досадашњи рад и резултати на пројекту, да се изнесу проблеми са којима се пројекат суочава и да се размотре будући кораци.

Састанак је био прилика и да се нови партнери на пројекту, међу којима је и Републички геодетски завод, представе и ближе упознају са правима и обавезама који проистичу чланством у пројекту, постигнутим резултатима као и будућим плановима.

Републички геодетски завод је званично постао чланица пројекта 29.02.2016. године потписивањем споразума који је закључен између Европске комисије и Конзорцијума, који као правни субјекат представља Норвешка картографско-катастарска институција „Statens Kartverk“.

ELF представља европску платформу за просторне податке кроз коју ће корисници широм Европе имати лак приступ хармонизованим просторним подацима, што је од великог значаја за инвеститоре, чиме ће се подстаћи и привредни развој укључених земаља.