17.3.2016.

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић најавио је да се у петак, 18. марта, у 8 централних београдских служби за катастар, покреће пилот пројекат ротације државних службеника правне струке на руководећим позицијама. Пројекат је дефинисан на основу позитивног међународног искуства о примени ротације запослених у истом хијерархијском нивоу и платном разреду.

Уколико пилот пројекат оствари жељене резултате, на нивоу целог РГЗ-а би се повећала транспарентност, поузданост и доступност података катастра, а рокови за решавање предмета би се скратили.

Потребно је утврдити да ли Републички геодетски завод има капацитет да уведе управљање по узору на корпоративно организоване катастаре у Великој Британији и Холандији. Светска банка подржава такав правац развоја кроз пројекат којим се финансира техничко-технолошки и институционални развој РГЗ-а.

Службеници правне струке ће разменити знања и искуство са колегам у новој служби. Циљ је да се оствари једнообразност у поступању и примени катастарске праксе.

Ротација запослених примењује се у организацијама које прикупљају и управљају осетљивим информацијама, као што су катастри, банке или друге финансијске институције, а један од циљева је превенција могућности да запослени користе своју радну позицију ради стицања противправне користи.

Менаџмент РГЗ-а ће пажљиво пратити резултате пројекта и ефекте ротације јер међународно искуство показује да запосленима није лако да изађу из зоне комфора рада у тиму у коме су већ успостављене пријатељске везе. Промена окружења допринеће већој флексибилности државних службеника, ефикасности рада и повећању поверења грађана у поузданост и квалитет рада катастра.

 

Релевантне вести