29.2.2016.

У Републичком геодетском заводу 29. фебруара 2016. године одржана је девета седница Савета за националну инфраструктуру геопросторних података.

Након усвојеног дневног реда, записника са осме седнице Савета и годишњег извештаја о активностима на оснивању НИГП-а за 2015. годину, чланови Савета НИГП-а разговарали су о Нацрту закона о Националној инфраструктури геопросторних података. Подржан је предлог да се започне са јавном расправом и да Закон о НИГП-у буде усвојен до краја 2016. године. Када Закон буде ступио на снагу INSPIRE директива Европског парламента биће у потпуности пренета у национално законодавство.

Током Мисије Светске банке од 22. до 26. фебруара, потврђено је да ће у оквиру пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ бити подржан даљи развој Националне инфраструктуре геопросторних података и да ће бити обезбеђена средства за пуни развој националног геопортала.

НИГП омогућава да се просторни подаци које поседују различите државне институције и јавна предузећа лако повежу и размењују путем интернета и на тај начин, међусобно повезани, буду лако доступни крајњим корисницима.

Национална инфраструктура геопросторних података треба да омогући заједнички национални оквир за приступ подацима од значаја за животну средину, управљање у ванредим ситуацијама услед природних непогода као што су поплаве, земљотреси, шумски пожари и сл. Успешно успостављена НИГП-а предстваља и важан ослонац е-Управе.

Задатак Националне инфраструктуре геопросторних података је и успостављање и одржавање међународне сарадње ради узајамне размене информација и сервиса о простору, при чему је нарочито важна сарадња на европском нивоу у области геоинформација.

Релевантне вести