12.2.2016.

У Јевлеу се на састанку националних координатора, 2. и 3. фебруара, детаљно разговарало о предлозима и сугестијама за успешну имплементацију пројекта.

Након увода од стране шведских експерата, разговарало се о заједничкој визији и будућим активностима на пројекту. Изведена је заједничка вежба визуелизације и планирања процеса и активности и разматрана је њихова узајамна интеракција. Током ове вежбе одређени су и индикатори учинка и ризици за сваку активност.

Такође је размотрен и нови пилот пројекат, а затим и апликација која би послужила за бољу комуникацију и размену докумената између учесника пројекта.

Још једном је одређен и буџетски оквир за ИМПУЛС пројекат и дефинисан је садржај за интернет страницу која ће послужити за презентацију ИМПУЛС пројекта.

На крају, кратким презентацијама национални координатори упознали су колеге из региона о активностима, иницијативама и пројектима унутар својих организација.

 

Релевантне вести