04.02.2016.

Канцеларија РГЗ-а у услужном центру у Калуђерици

У просторијама Месне заједнице у Калуђерици почела је са радом испостава Градске општине Гроцка. Административни услужни центар обухвата републичке, градске и општинске службе на једном месту.

Свечаном отварању административног услужног центра у Калуђерици присуствовали су градски менаджер Горан Весић, председник општине Гроцка Стефан Дилберовић, директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић, начелник Службе за катастар непокретности Гроцка Ненад Тесла, као и директори јавних предузећа која су отворила своје испоставе у Калуђерици.

Отварање канцеларије катастра у Калуђерици учинило је да 40.000 грађана Калуђерице сада много брже може да дође до услуга Републичког геодетског завода.

Канцеларија катстра у Калуђерици део је Службе за катастар непокретности Гроцка и омогућиће грађанима Калуђерице, Лештана, Винче, Болеча и Ритопека да следеће послове обаве без путовања у Гроцку:

 1. увид у дигитални катастарски план
 2. увид у власништво над непокретностима преко Интернет сервиса е-катастар
 3. увид у податке о поднетим захтевима на непокретностима
 4. увид у информације о тренутном статусу поднетог захтева
 5. увид у датум правоснажности првостепених решења
 6. подношење и издавање захтева за:
  • препис или извод из листа непокретности
  • копија плана
  • уверења о кретењу/историјату непокретности
  • уверења о кућном броју
  • уверења о поднетим захтевима и неизвршеним променама
  • уверења о имовном стању лица за потребе:
   • регулисања пијачне тезге
   • приказа Центру за социјални рад
   • регулисања дечијег додатка
   • регулисања родитељског додатка
   • приказа суду
   • регулисања хранитељства
   • куповина првог стана
   • регулисања права из области борачко- инвалидске заштите.

Број телефона испоставе Градске општине Гроцка у Калуђерици 011 3413-715, а локал службе за катастар је 108.