25.01.2016.

Састанак са Међународном унијом нотара

У оквиру поступка учлањења Јавнобележничке коморе Србије у Међународну унију нотара, Републички геодетски завод посетили су, 19. јануара 2015. године, председник Комисије за међународну нотарску сарадњу Мишел Мерлоти и потпредседници комисије Дидије Нурис и Ханс Јакоб Пуцер.

Комисија за међународну нотарску сарадњу извршиће експертизу испуњености услова за пријем Јавнобележничке коморе Србије у чланство Међународне уније нотара. У оквиру експертизе Комисија има задатак да се сретне са релевантним субјектима за функционисање јавнобележничког система.

Састанку представника Комисије и Републичког геодетског завода присуствовали су и представници Јавнобележничке коморе Србије, а председник Коморе Миодраг Ђукановић је рекао да Републички геодетски завод представља важну тачку, имајући у виду колико је сарадња нотара и РГЗ-а важна за функционисање правног система и ефикасно остваривање права грађана у домену уписа права на непокретностима.

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић исказао је задовољство сарадњом Републичког геодетског завода са нотарима и казао да је увођење институције нотара знатно олакшало рад службеника Завода који раде на спровођењу промена у катастру непокретности.

Помоћник директора Сектора за правне послове Миљана Кузмановић Костић и начелник Митар Трбовић презентовали су представницима Комисије за међународну нотарску сарадњу начин рада Републичког геодетског завода.

Међународна унија нотара је организација која промовише, координира и развија послове и активности нотара широм света са циљем да се обезбеди углед и независност нотара који су неопходни за пружање оптмалне услуге појединцима и друштвима кроз блиску сарадњу нотарских комора латинског типа нотаријата.