21.1.2016.

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић 20. јануара 2015. примио је делегацију Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге коју је предводио директор Владица Тинтор.

Представници РАТЕЛ-а презентовали су потребу за развој сарадње у области катастра водова.

Представници РАТЕЛ-а представили су Правилник о начину прикупљања и објављивања података о врсти расположивости и географској локацији капацитета електронске комуникационе мреже у оквиру ког је дефинисана и израда базе података о капацитетима који могу бити предмет заједничког коришћења и приступа, а то су пре свега кабловска канализација и антенски стубови.

Републички геодетски завод обезбедиће геодетске подлоге за просторно приказивање података у Бази података. Директор Борко Драшковић и начелник одељење за ГИС Нада Тадић представили су и додатне могућности сарадње између РГЗ-а и РАТЕЛ-а.

 

Релевантне вести