24.12.2015.

Јубиларни, 120. број, часописа

Часопис „Геодетска служба“ је стручни часопис Републичког геодетског завода и објављује радове посебног значаја за геодезију, картографију, фотограметрију, катастар и инжењерску геодезију.

У овом броју „Геодетске службе“ објављена су четири стручна рада:

  • Примена методологије ласерског скенирања код снимања споменика природе „Церјанска пећина“, аутора Дејана Васића, Марка Марковића, Тоше Нинкова, Владимира Булатовића и Ивана Алексића,
  • Мреже перманентних станица – Бизнис модели,аутора Маријане Петковић и Владимира Булатовића,
  • Истраживање утицаја ометане сателитске констелације на облик скупа ГНСС-РТК опажања методом АНОВА,аутора Зорана Недељковића,
  • Секвестрација као привремена мера, аутора Гордане Натарош.

Поред ова четири рада, објављена су и два прегледна рада и једно обавештење.

Уређивачки и издавачки тим прихвата и објављује искључиво радове високог квалитета, посебно поклањајући пажњу радовима који се тичу нових технологија из геодетског и геоинформатичког домена.

Аутори својим радовима објављеним у „Геодетској служби“ обезбеђију континуитет овог најстаријег стручног геодетског часописа у Србији и омогућавају да задржи статус еминентног научног часописа који је стекао у протеклим деценијама.

Редакција и уреднички тим позивају ауторе да наставе са достављањем својих научних и стручних радова јер, осим што на тај начин доприносе настављању традиције, сврставају се раме уз раме са генерацијама најбољих геодетских стручњака који су објављивали у „Геодетској служби“.