25.05.2016.

121. број часописа

Часопис "Геодетска служба" је стручни часопис Републичког геодетског завода и објављује радове посебног значаја за геодезију, картографију, фотограметрију, катастар и инжењерску геодезију.

У овом броју "Геодетске службе" објављена су четири стручна рада:

  • Обрада података мерења градске нивелманске мреже Београда, аутора Крсте Огњановића и Александра Матовића,
  • Улога и значај катастра за одрживи развој,ауторке Проф.др Светлане Стевовић,
  • Вредновање пољопривредног земљишта,ауторке Мр Гордане Ђикић,
  • Размеђавање и развој имовинско-правних односа кроз историју, аутора Мирослава Мијановића и Ведране Глигорић.

Поред ова четири рада, објављена су и три прегледна рада:

  • Примена различитих метода у креирању 3Д модела терена и анализа квалитета података, аутора Доц.др Мирка Борисова,МСц Владимира М.Петровића и Марине Давидовић,
  • Упоредна анализа претходне оцене тачности и анализе поузданости конвенционалних метода и ГНСС методе премера, аутора Марка Марковића, Дејана Васића и Николе Јанковића,
  • Поларна светлост и Сунце-најновија сазнања, аутора Проф.др Мирослава Старчевића,

и једно обавештење:

  • 20 година интернета у Србији и 16 година интернета у РГЗ, аутора Живорада Окановића

Уређивачки и издавачки тим прихвата и објављује искључиво радове високог квалитета, посебно поклањајући пажњу радовима који се тичу нових технологија из геодетског и геоинформатичког домена.

Аутори својим радовима објављеним у „Геодетској служби“ обезбеђију континуитет овог најстаријег стручног геодетског часописа у Србији и омогућавају да задржи статус еминентног научног часописа који је стекао у протеклим деценијама.

Редакција и уреднички тим позивају ауторе да наставе са достављањем својих научних и стручних радова јер, осим што на тај начин доприносе настављању традиције, сврставају се раме уз раме са генерацијама најбољих геодетских стручњака који су објављивали у Геодетској служби".