18.12.2015.

Сарадња Факултета за грађевину и геодезију Универзитета у Љубљани и Републичког геодетског завода

Професори и асистенти Факултета за грађевину и геодезију Универзитета у Љубљани 17. 12. 2015. били су у студијској посети Републичком геодетском заводу. Наставак сарадње РГЗ-а са научним институцијама представља дефинисани развојни циљ ове државне институције у циљу доприноса Републици Србији на путу ка европским стандардима пословања.

Директор Републичкиог геодетског завода Борко Драшковић, дипл.геод.инж. упознао је колеге са Универзитета у Љубљани са дефинисаним развојним циљем земљишне администрације Републике Србије и обавезом ове државне институције да своје институционалне капацитете ојача и учини их одрживим за будућност. Наглашан је потреба перманентне сарадње са научним институцијама у циљу едукације и стручног усавршавања запослених који прате научне трендове и развој информационих технологија.

Стручна искуства и постигнути резултати Републичког геодетског завода у области АГРОС-а и придруживања у ЕПМ (Европска перманента мрежа), катастра непокретности и катастра водова, процене вредности непокретности и надзора над државним премерима са акцентом на комасационе премере, који су приказани кроз презентације експерата, оставиле су добар утисак на професоре и асистене из Љубљане. Сходно томе договорене су области сарадње у наредном периоду.

Републички геодетски завод задужен је за питања квалитета и дистрибуције података катастара непокретности и основних геопросторних података, успостављање и одржавање база података и обезбеђивање функционалних електронских сервиса за приступ информацијама о непокретностима и уписа права над истим. Стандардизација процеса размене података са екстерним корисницима у поступку одржавања катастра непокретности, а у складу са компонентама Стратегије развоја електронске управе (e-government) Републике Србије, обавезује Републички геодетски завод надлежним за квалитет и дистрибуцију података катастара непокретности и основних геопросторних података, успостављање и одржавање база података и обезбеђивање функционалних електронских сервиса за приступ информацијама о непокретностима и уписа права над истим.

Циљ Републичког геодетског завода јесте да релевантне и квалитетне геопросторне податке учини доступним као основу за постепено стварање хармонизоване просторне структуре података, у циљу формулисања, имплементације, надзора и процене приликом доношења одлука од општег друштвеног интереса.