17.12.2015.

Први пут у историји Споразум између ВГИ-а и РГЗ-а

Две картографске институције, Војногеографски институт и Републички геодетски завод, имају вишедеценијску сарадњу чији корени сежу још до XIX века и почетака геодетске струке у Србији 1837. године.

Данас, 17. 12. 2015. захваљујући новом реформском приступу пословању РГЗ-а и потреби која је уочена у ВГИ-у, Споразум о стручној и техничкој сарадњи потписали су начелник Војногеографског института пуковник Стеван Радојчић и директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић, дипл. геод. инж.

Основни циљ сарадње је унапређење рада и ефикасности РГЗ-а и ВГИ-а у реализацији заједничких пројеката од значаја за Републику Србију и Војску Србије. Потписивањем споразума омогућено је да две институције међусобно допуњују своје делатности, избегну дуплирање посла и обезбеде рационалну употребу људских и техничких ресурса што је од користи, не само за ове две институције, већ и за друштво у целини стварањем квалитетнијих геоподатака уз подршку савремених геоинформационих технологија и система.

Сарадња ће се реализовати у области топографског премера, основних геодетских радова, топографско-картографске делатности и премера државне границе. Две институције ће размењивати податке, знања, вештине, информације, стручну и техничку документацију, публикације, библиотечки материјал и др. У оквиру сарадње формираће се заједнички стручни и експертски тимови, планирати и реализовати заједнички пројекти, обуке и курсеви. По потреби, ВГИ и РГЗ могу да заједнички наступају према трећим лицима, раде на изради стручно-техничке регулативе из своје надлежности и предузимају активности од значаја за унапређење своје делатности.

Потписивању Споразума присуствовали су и заменик начелника ВГИ-а пуковник Зоран Срдић и начелник Одељења за премер потпуковник Дејан Ђорђевић.