27.11.2015.

Шест година рада иницијалног геопортала

Дана 27.11.2009. године, свечано је пуштен у рад иницијални геопортал „геоСрбија".

На семинару о успостављању националне инфраструктуре геопросторних података, одржаном у Београду 27. 11. 2009. године, свечано је пуштен у рад иницијални геопортал „геоСрбија"

Републички геодетски завод, у сарадњи са норвешком државном агенцијом за картографију и катастар Статенс картверк у оквиру пројекта „РГЗ-СК Твининг пројекат 2008 – фаза 3", започео је иницијалне активности на успостављању националне инфраструктуре просторних података у Србији (НИГП), у складу за актуелним европским иницијативама и INSPIRE директивом.

Основне функционалности геопортала су следеће:

 1. Сервиси претраживања (discovery) метаподатака и преглед (view) просторних података
 2. Размена и дистрибуција просторних података и сервиса у оквиру НИГП-а
 3. Јавни приступ и преглед геоинформација из различитих извора
 4. Вишејезички интерфејс (српски + енглески), Open Source решење
 5. Промоција НИГП-а

Задаци који следе су:

 • Повећање обима, покривености и ажурности података из РГЗ
 • Прикупљање метаподатака за INSPIRE теме из анекса I
 • Сарадња са другим институцијама ради обезбеђења података за INSPIRE теме из анекса I
 • Веће коришћење Web Map Service
 • Унапређење функционалности геопортала
 • Сарадња на стандардизацији

После шест година рада иницијалног геопортала може се закључити да је он у потпуности испунио свој основни задатак, а то је промоција Националне инфраструктуре геопросторних података.

Од скромних 40000 хитова на месечном нивоу у првом месецу, стигло се до преко 8 милиона хитова у септембру и октобру месецу ове године.

Иницијални геопортал се већ сада користи дуже него што је у почетку планирано услед недостатка финансијских средстава, али свакако да ће успостављање Националног геопортала бити следећи корак који је известан у наредном периоду.

Геопортал је доступан на адреси www.geosrbija.rs