25.11.2015.

Предавање о катастру водова у Привредној комори

Презентацију „Катастар водова - упис права својине на водовима" на иницијативу Привредне коморе Србије одржали су представници Републичког геодетског завод, 24. 11. 2015. године.

Уводну реч дао је директор Сектора за индустрију и пољопривреду ПКС Јеша Ерчић који је рекао да ПКС наставља да унапређује сарадњу са свим институцијама са циљем да постане савремени сервис привреди. „Циљ је да омогућимо стварање што боље инвестиционе климе, како за домаће тако и стране инвеститоре. Важно је да добијемо катастар водова и упишемо право својине на њима. То треба да нам помогне у изради планова пројектне документације и изградње, како би се знало када будемо радили реконструкцију, поправку оштећених водова, шта поседујемо", рекао је Ерчић.

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић рекао је да ће катастар водова омогућити правилно и паметно управљање системима, а да осим што доприноси и помаже финансијској стабилности државе, може да одговори глобализацији, растућој повезаности пословних односа са правом. „Овај систем има велики информатички капацитет, добро кореспондира са садашњим стањем и нема великих издатака, а циљ је боље опслуживање корисника", рекао је Драшковић. На том путу, нагласио је он, важна је и сарадња са приватним сектором кроз поједностављење процеса размене података.

Катастар водова ће омогућити и приказ правног положаја вода, права и ограничења, а смањиће се и ризик од финансијских губитака, а подаци ће бити на једном месту.

Током презентације коју је одржала начелница Одељења за ГИС Нада Тадић представљен је пројекат „Апликације за израду и одржавање катастра водова", који реализује Републички геодетски завод. Презентоване суи информације о премеру водова, геопросторним и другим подацима о водовима, оснивању катастра водова, упису стварних права на водовима.

Презентацији су присуствовали представници јавних предузећа - корисници водова, банака, кабловских оператера, локалних самоуправа и других институција које имају интерес уписа права својине на водовима. Након предавања учествовали су у дискусији, а на питања су одговарали директор РГЗ-а Борко Драшковић, помоћник директора Сектора за информатику и комуникације Веселин Бакић, начелница Одељења за ГИС Нада Тадић, правник у Сектору за стручни и управни надзор Слободан Живановић и специјалиста за ГИС Ђорђе Вуковић.