20.11.2015.

Настављена мерења у РНМ

У оквиру радова на реализацији пројекта Референтне нивелманске мреже – РНМ обављена су нивелманска мерења на подручју Обреновца, Гроцке, Брестовика и Младеновца у периоду од 07. 09. до 30. 10. 2015. године.

У полигону број 55 изнивелано је 16 нивелманских страна напред – назад, а на делу полигона број 58 изнивелано је 7 нивелманских страна у једном смеру, укупне дужине 93 175 m.

Радови на реализацији референтне нивелманске мреже -РНМ започети су 2013. године. До сада је стабилизовано 69 нових тачака које, са 8 усвојених СРЕФ тачака и 2 фундаментална репера НВТ2, формирају 4 затворена полигона. На свим тачкама су извршена гравиметријска мерења (напред – назад) и ГПС мерења (РТК метод, 3x30 сек.). У полигону број 57 изнивелано је 25 нивелманских страна напред – назад, укупне дужине 124 978 m.

Све нивелманске стране мерене су по методи геометријског нивелмана, на класичан начин.

Након обраде извршених мерења добијени су следећи резултати:

  • гравиметријска мерења:
Списак незатварања полигона
Бр.пол. FG [µgal] Doz. [µgal]
40 -037.300 116.12
55 -014.270 106.00
57  049.440 119.93
58 -018.820 106.00
Мо = 0.568
  • нивелманска мерења:
Списак незатварања полигона
Бр.пол. FH [mm] Doz [mm] n D [m]
55 -7.030 19.27 2065 92831
57 -20.150 22.36 2608 124978