13.11.2015.

Републичка управа за геодетске и имвинско-правне послове Републике Српске организовала је тродневну радионицу под називом „Допринос европском локацијском оквиру, меродаваном извору пан-европских скупова података и веб услуга“ у сарадњи са пројектом IMPULS, пројектом ELF и Eurogeographics-ом.

Циљ радионице био је размена искустава у области геопросторних података и примена INSPIRE директиве у размени геопросторних података и сервиса. На радионици је, између осталог, презентована ELF развојна стратегија, достигнућа и очекивани допринос давалаца података.

На радионици је учествовало око 50 учесника, представника геодетских управа из региона западног Балкана и представника институција чланица савета за инфраструктуру геопросторних података Републике Српске.

Ова радионица представља наставак активности Републичког геодетског завода у оквиру чланства у EuroGeographics-у, као и наставак сарадње институција региона западног Балкана надлежних за нацоналну инфраструктуру просторних података у оквиру пројекта IMPULS.

Радионица је одржана од 09.11. до 11.11.2015. у Бања Луци.

Релевантне вести