09.11.2015.

Online сервис за продају геодетских тачака

Републички геодетски завод је развио сервис за online продају тачака геодетских мрежа који је почео са радом 02.11.2015.

На порталу Геомреже могу се купити следеће врсте геодетских тачака:

  • тачке СРЕФ мреже;

  • тачаке тригонометријских мрежа (укључујући и тачке основичких мрежа);

  • тачке полигонских мрежа;

  • тачке основне гравиметријске мреже;

  • репери нивелманских мрежа.

На наведеном порталу могуће је вршити визуелни преглед и одабир геодетских тачака као и куповину из базе тачака. База геодетских тачака је комплетна за СРЕФ, тригонометријску, гравиметријску и нивелманске мреже, док је база полигонских тачака у процесу пуњења и тренутно располаже са око 618000 тачака на 67 локација (политичке општине, делови општине, катастарске општине). Локације се могу идентификовати на карти портала Геомреже. Полигонске тачке на подручјима која нису покривена базом Геомреже се купују у локалним катастрима.

Куповина тачака са сајта Геомреже се обавља по „припејд“ принципу. Нови корисник закључује уговор са РГЗ-ом и добија корисничко име и лозинку, док постојећи корисници АГРОС мреже само проширују услуге које су већ прецизиране уговором. Наплата се врши према тарифи из тарифног броја 2 Правилника о висини таксе за пружању услуга Републичког геодетског завода.

По уплати одређене суме новца на конто корисничког имена, на располагању је сервис за куповину. Поред идентификације корисника, пре саме куповине, потребно је навести и по ком предмету се врши куповина тачака.

Корисник визуелно, на карти, врши одабир тачака и прави листу за куповину и по извршеном одабиру врши потврду куповине. На емаил адресу корисника стиже извештај са таксативно побројаним тачкама и њиховим ценама као и стање рачуна. Такав документ је доказ о куповини тачака за наведени предмет.

Све информације о сервису куповине тачака могу се добити у контролном центру АГРОС на телефон 011/715-27-24.