28.10.2015.

Успешна сарадња Републичког геодетског завода и општине Чукарица

На основу Уговора о међусобној сарадњи и заједничким правима и обавезама, у простору Градске општине Чукарица почела је са радом Служба за катастар непокретности Чукарица. На овај начин, грађанима Чукарице је омогућено да у простору општине добију све услуге које пружа Републички геодетски завод.

Службу за катастар непокретности у општини Чукарица отворили су директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић и председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић.

„Ово је један вид одличне сарадње између Републичког геодетског завода и општине Чукарица. У простору општине, који је више од 20 година био неискоришћен, препознали смо потребу грађана и у сарадњи са Репуличким геодетским заводом уредили простор за катастар за Чукарицу. Грађанима Чукарице услуге катастра сада су много ближе јер их добијају у својој општини а поред тога биће омогућено и брже решавање предмета, јер је и мање оптерећење службе“, рекао је приликом обиласка просторија председник општине Чукарица Срђан Коларић. „Задовољство грађана у које смо се данас уверили потврђује да смо урадили праву ствар“, рекао је председник општине Чукарица.

Служба катастра за Чукарицу налази се на простору од преко 580 m², а у адекватно опремљеним просторијама грађани могу добити све услуге које се односе на катастар непокретности за Чукарицу.

Захваливши се председнику општине Чукарица, директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић је истакао да се нада да ће овај вид сарадње између локалне самоуправе и републичког органа прерасти у праксу широм Републике Србије и том приликом позвао локалне самоуправе да помогну Републичком геодетском заводу у сређивању стања у области непокретности. „То је акција која ће наредне две године бити наш приоритет, зато смо обезбедили средства из кредита Светске банке и надамо се да ће грађани и привреда Србије у врло кртаком року видети предности добро организованог Републичког геодетског завода“, рекао је овом приликом директор Борко Драшковић.