27.10.2015.

Интерни конкурс

Отворен интерни конкурс

На основу члана 68. став 1. Закона о државним службеницима и члана 13. став 1, а у вези са чланом Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, Служба за управљање кадровима огласила је 26. 10. 2015. године интерни конкурс за попуњавање положаја у Републичком геодетском заводу:

  1. Помоћник директора - руководилац Сектора за геодетске радове

  2. Помоћник директора - руководилац Сектора за стручни и инспекцијски надзор

  3. Помоћник директора - руководилац Сектора за катастар непокретности

  4. Помоћник директора - руководилац Сектора за топографију и картографију

  5. Помоћник директора - руководилац Сектора за информатику и комуникације

  6. Помоћник директора - руководилац Сектора за правне послове

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је од 27. 10. до 3. 11. 2015. године.