23.10.2015.

Нова систематизација радних места у Републичком геодетском заводу биће спроведена ради усклађивања са Законом о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру.

Радна група ће, у предстојећем периоду, припремити предлог нове унутрашње организације и систематизације радних места.

Релевантне вести