20.10.2015.

СКН Чукарица на адреси Шумадијски трг

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић посетио је Службу за катастар непокретности Чукарица првог дана рада на новој адреси.

Захваљујући посебном залагању начелника СКН Чукарица Славољуба Степића и председника ГО Чукарица Срђана Коларића, уз подршку руководства Републичког геодетског завода и директора Борка Драшковића, грађанима Градске општине Чукарица омогућено је да, на територији своје општине, приступе услугама које пружа Републички геодетски завод.

На основу Уговора о међусобној сарадњи и заједничким правима и обавезама, омогућено је да се у просторијама Градске општине Чукарица, на адреси Шумадијски трг 2, обезбеди простор за рад службеника СКН Чукарица.

Служба за катастар непокретности Чукарица на новој адреси почела је са радом у понедељак, 19. 10. 2015. године.

Све информације у вези са радом СКН Чукарица могуће је добити позивањем инфо центра за Београд на бројеве телефона 6355-600, 6355-601, 6355-602, 6355-603, 6355-604 или путем адресе cknbgd.info@rgz.gov.rs.