20.10.2015.

Завршена кампања CEGRN 2015

Европска мерна кампања за GNSS геодинамичку референтну мрежу централне Европе (CEGRN 2015), у којој је учествовао и Републички геодетски завод, реализована је у периоду од 14. до 20. 06. 2015. године, односно од 165. до 171. дана 1849. GPS недеље.

Кампањом су обухваћена мерења на CORS станицама националне GNSS мреже Републике Србије које су алоциране у службама за катастар непокретности Горњи Милановац, Књажевац, Лесковац, Лозница, Нови Пазар, Пландиште, Пријепоље, Шабац и Суботица.

Базне станице лоциране у Шапцу и Новом Пазару су равноправне CORS станице европске перманентне GNSS мреже EUREF почев од 1850. GPS недеље, док је станица у Књажевцу у саставу те мреже од 1864. GPS недеље.

Резултати кампање CEGRN 2015 су архивирани у контролном центру националне мреже GNSS станица Републике Србије, а детаљније техничке информације могу се пронаћи у презентацији која је приложена.

Резултати обраде су презентовани на радионици EUREF аналитичких центара на Астрономском институту Универзитета у Берну у октобру 2015. године.

CEGRN конзорцијум основан је у оквиру Регионалног геодинамичког пројекта за централну Европу CERGOP 1994. године који се бави проучавањем кретања површинских слојева чврстог Земљиног омотача у централном делу Европе и обухвата површину од 15% европског континента. Циљ пројекта је да се утврде тектонска померања одабраних референтних тачака у сеизмички активним подручјима у периоду дужем од десет година.

Републички геодетски завод је, у циљу динамичније размене података и развоја међународне сарадње у овој области, приступио пројекту 2005. године и од тада, Сектор за геодетске радове, учествује у мерним кампањама које се одржавају сваке две године.