16.10.2015.

Прва седница Пројектног савета за пројекат „Унапређење земљишне администрације“

Чланови Пројектног савета, који је именовала Влада Републике Србије, састали су се 16. 10. 2015. У Републичком геодетском заводу. Седницом је председавао мр Дејан Трифуновић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Пројектни савет, који чине представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Министарства правде, Дирекције за имовину Републике Србије и Републичког геодетског завода, надлежан је за доношење свих одлука које се односе на спровођење Уговора о зајму. Савет такође врши надзор над пројектом, усваја годишњи план рада, планове обуке и извештаја.

Секретар савета је директор Јединице за имплементацију пројекта.

Пројектни савет ће се састајати квартално, а по потреби и чешће у зависности од обавеза које се односе на реализацију пројекта.

Републички геодетски завод врши имплементацију пројекта „Унапређење земљишне администрације“ са изузетком компоненте Б6 за чију имплементацију је задужено Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.